1. Du är här:
  2. Alla jobb på hela världen
  3. Gigajob Finland
  4. Dataskyddsriktlinjer arbetsgivare, jobbsökande och rekryterare.
 
 

Integritetsmeddelande


Vi uppskattar ditt besök på vår webbplats ditt intresse för vårt bolag. Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du besöker våra webbsidor.

Här förklarar vi vilka uppgifter vi samlar in när du besöker vår webbplats och hur dessa används.

Våra kontaktuppgifter som ansvarigt organ:
Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG
Henkestraße 77
91052 Erlangen
Tel. +49 9131 974 7650
Fax +49 9131 974 7666
E-post gigajob@netzmarkt.de


Uppgiftsskyddsombud


Vårt uppgiftsskyddsombud kan du kontakta direkt på privacy@gigajob.com

Dina rättigheter


Du har rätten att i fråga om dina personuppgifter begära information, rättelse, radering eller begränsning i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Vi tillhandahåller även dina uppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande, och maskinläsbart format. Om vi använder din information baserat på ditt samtycke, kan du återkalla ditt samtycke när som helst och begära att vi raderar sådana uppgifter. Efter återkallelsen använder vi inte dina uppgifter längre för detta ändamål. Om vi har ett berättigat intresse att behandla dina uppgifter, kan du göra invändningar till dessa kontaktuppgifter. Oavsett detta kan du alltid kontakta de behöriga tillsynsmyndigheterna.

Rätten att göra invändningar


Om dina personuppgifter behandlas baserat på legitima intressen och i enlighet med artikel 6 paragraf 1 stycke 1 punkt f i GDPR, har du rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, såvitt det föreligger skäl som härleds ur din speciella situation. Vid en legitim invändning behandlar vi inte längre personuppgifterna.

Radering av data


Om dina uppgifter inte längre krävs för de angivna ändamålen eller om deras lagring inte längre tillåts av andra rättsliga skäl, kommer vi att radera dessa. Undantagna från detta är uteslutande lagligt insamlade uppgifter som vi är skyldiga att hålla av juridiska skäl. Vänligen notera att vid varje borttagning uppgifter först blockeras och slutligen tas bort med en tidsfördröjning för att förhindra oavsiktlig borttagning eller eventuellt avsiktlig skada. Av tekniska skäl blir uppgifter i förekommande fall duplicerade i säkerhetskopieringsfiler och speglingstjänster. Sådana kopior kan också eventuellt raderas först med en tekniskt förorsakad fördröjning.

Tillhandahållandet av vår webbplats


Du kan besöka våra webbplatser utan att lämna personliga uppgifter. När en webbsida är tillgänglig, lagrar webbservern bara automatiskt IP-adress, datum och tid för begäran, tidsskillnad till Greenwich Mean Time (GMT), innehållet i begäran (konkret sida), åtkomststatus / HTTP-statuskod, mängd överförd data, webbplats varifrån anropet kommer, webbläsare, operativsystem och dess gränssnitt samt språk och version hos webbläsaren. Dessa uppgifter lagras aldrig specifikt för din person. Dessa åtkomstuppgifter utvärderas uteslutande för att säkerställa en problemlös drift av webbplatsen samt förbättringen av vårt erbjudande. I den mån IP-adressen ska betraktas som personlig, kommer den att raderas senast efter 90 dagar, såvida det inte finns andra tvingande skäl.

Kontaktformulär


Om du skickar oss förfrågningar via våra kontaktformulär på webbplatsen, behandlar vi de uppgifter som du lämnat för att kunna svara på din förfrågan. En längre lagring sker endast om din förfrågan kräver detta. Annars raderas dina uppgifter senast efter sex månader.

Nyhetsbrev


Du kan anmäla dig till vårt nyhetsbrev på vår webbplats för att få information om våra jobberbjudanden (t.ex. Job-Alert), tjänster och nyheter. Vi använder dina angivna uppgifter inom ramen för ditt samtycke att ta emot vårt nyhetsbrev. Vi registrerar icke-registrerade användare via ett double-opt-in-förfarande. När du har lagt in dina uppgifter på vår webbplats får du först ett e-postmeddelande med en bekräftelse. Först genom ett klick i e-postmeddelandet med bekräftelsen är registreringen slutförd. Registrerade användare kan göra egna inställningar gällande mottagandet av dessa nyhetsbrev. Du kan när som helst motsätta dig att vi skickar vårt nyhetsbrev med ett e-postmeddelande till oss, använda avbeställningslänken i nyhetsbrevet, eller göra motsvarande inställning.

Registrering av användare


Du kan registrera dig på vår webbplats och där skapa ett användarkonto. Några av de tjänster vi erbjuder kan bara vara tillgängliga för registrerade användare (t.ex. visning av betalade annonser på vår webbplats). Därvid samlar vi in de uppgifter du har lämnat för att bearbeta registreringsprocessen. Genom att registrera bekräftar du att du är minst 16 år gammal. Mängden uppgifter beror på ditt meddelande och är ett resultat från inmatningsmasken. Efter en avregistrering är lagringstiden grundad på de lagstadgade kraven på lagringstider.

Insamling och användning av uppgifter för avtalets genomförande


Vi samlar in personuppgifter om du frivilligt ger oss dessa uppgifter som en del av din beställning, när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) eller när du öppnar ett kundkonto. Obligatoriska fält är markerade som sådana, eftersom vi i dessa fall behöver uppgifter för avtalets genomförande, eller för behandling av din kontaktförfrågan eller öppnandet av ett kundkonto och du inte kan slutföra beställningen och / eller skicka kontakten utan dess specifikation. Vilka uppgifter som samlas in, visas i respektive inmatningsformulär. Vi använder de uppgifter som du lämnat för utförande av kontraktet och behandlingen av dina förfrågningar. Efter att kontraktet har slutförts kommer dina uppgifter att begränsas för vidare bearbetning och borttagning efter det att eventuella skatte- och kommersiella retentionstider har löpt ut, om du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter, förbehåller vi oss rätten att använda de uppgifter som är tillåtna enligt lag och om vilka vi informerar dig i detta meddelande. Radering av ditt kundkonto är möjlig när som helst och kan göras antingen genom ett meddelande till oss eller via därför avsedd funktion på kundkontot.

Betalningshantering


Betalningar hanteras av vår partner Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam. För att förhindra och upptäcka bedrägerier skickar vi din IP-adress till vår partner Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam. Din IP-adress kommer härvid att lagras av Adyen BV. Alla uppgifter som krävs för fakturering kommer att överföras krypterade. Mängden uppgifter beror på ditt meddelande och är ett resultat från inmatningsmasken. Du tillhandahåller betalningsuppgifterna direkt till Adyen. Gigajob kan inte se de tillhandahållna uppgifterna för betalningshantering. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med verkan för framtiden, t.ex. via kontaktuppgifterna. Adysens integritetsmeddelande finns på https://www.adyen.com/home/privacy-policy

Rätten att göra invändningar


Om dina personuppgifter behandlas baserat på legitima intressen och i enlighet med artikel 6 paragraf 1 stycke 1 punkt f i GDPR, har du rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, såvitt det föreligger skäl som härleds ur din speciella situation. Vid en legitim invändning behandlar vi inte längre personuppgifterna.

Kommentarer och inlägg


Om en kommentar eller andra inlägg lämnas i Gigajob-forumet, lagras och publiceras även meddelanden om tidpunkten för inmatningen samt det valda användarnamnet (pseudonymet). Vidare loggar Internetleverantören (ISP) användarens IP-adress. Denna lagring av IP-adressen sker av säkerhetsskäl och i händelse av att användaren med en lämnad kommentar bryter mot tredje parts rättigheter eller publicerar olagligt innehåll. Det sker ingen vidarebefordran av dessa insamlade personuppgifter till tredje part, såvida inte sådan vidarebefordran är obligatorisk enligt lag eller tjänar behandlarens rättsliga försvar.

Cookies


För att göra vår webbplats mer användarvänlig använder vi så kallade "cookies". Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk tilldelade den webbläsare du använder och genom vilka det organ som har satt cookien (här genom oss) erhåller vissa uppgifter. Cookies används för att förbättra användarvänligheten hos vår webbplats och för att möjliggöra de funktioner du använder. I den mån vi även använder cookies för andra ändamål, förklarar vi här i vårt integritetsmeddelande vad vi använder dessa för. I din webbläsare kan du göra olika inställningar för cookies, förbjuda dem och radera inställda cookies. Vi vill dock påpeka att du utan cookies kanske inte kan använda alla tjänster på vår webbplats. Om cookies från tredje part används på denna sida, hittar du mer information om det hos de tjänster som implementeras här.

Google Analytics


Vi använder Googles Google Analytics-verktyget från Googles (Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics arbetar med textfiler som är lagrade på din enhet (s.k. cookies) för att samla uppgifter om din användning av webbplatsen. Google använder dessa uppgifter för vår räkning för att tillhandahålla oss utvärderingar om användningen av webbplatsen, rapporter om aktiviteter på webbplatsen och andra tjänster. Uppgifterna som samlas in om din användning av webbplatsen genom användning av "cookies" överförs vanligtvis till och lagras för analysändamål på Googles server i USA. En sammanställning med andra uppgifter om dig som eventuellt lagras hos Google kommer inte att ske. Vi använder dessutom maskeringsfunktionen "anonymizeIP". Innan din IP-adress överförs till Googles servrar i USA kommer denna att avkortas inom EU. En överföring av den fullständiga IP-adressen sker endast i sällsynta fall och avkortas i det fallet på servrarna i USA. Du kan förhindra denna behandling med följande åtgärder: Det är möjligt att ställa in din webbläsare så att inga "cookies" lagras. Dock kan detta orsaka att vår webbplats inte är fullt fungerande. Det finns också möjligheten att via ett webbläsartillägg från Google förhindra insamlingen av uppgifter. Tillägget finns här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv. Alternativt till webbläsartillägget, till exempel om du använder en smartphone och surfplattor, kan du förhindra insamlingen av uppgifter genom Google Analytics genom att klicka här. Detta ställer in en cookie som förhindrar insamlingen av uppgifter. Skulle du besöka vår webbplats med en annan enhet eller webbläsare, eller ha tagit bort dina cookies, måste du ställa in cookien igen. Ytterligare information och Googles integritetspolicy kan hämtas från https://policies.google.com/privacy?hl=sv och från https://www.google.com/analytics/terms/se.html. Google Analytics förklaras mera i detalj på https://www.google.com/intl/sv_sv/analytics/. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att ladda ner och installera en webbläsares plug-in som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv. Detta förhindrar insamlingen av uppgifter som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress), samt behandlingen av dessa uppgifter genom Google.

Google AdSense


Vår webbplats marknadsför via Google AdSense utrymme för annonser från tredje part och annonseringsnätverk. Dessa annonser visas för dig på olika platser på denna webbplats. I den mån du har gett oss ditt samtycke, sätter Google ett s.k. DoubleClick-cookie som del i integrationen av Google AdSense. Detta möjliggör visning av intressebaserad annonsering genom att automatiskt ange ett pseudonymt UserID, med hjälp av vilket intressen bestäms, med ledning av besök på denna och andra webbplatser. Efter att syftet har upphört och utgången av användningen av Google AdSense av oss kommer de data som samlats in i detta sammanhang att raderas. Google AdSense är ett erbjudande från Google LLC (www.google.com). Google LLC har sitt säte i USA. Detta land har ett beslut om tillräcklighet från Europeiska kommissionen. Detta vilar på EU US Privacy Shield, enligt vilket Google LLC är certifierad. Ett aktuellt certifikat kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida effekt genom att inaktivera DoubleClick-cookien via denna länk. Dessutom kan du informera dig om inställningen av cookies hos Digital Advertising Alliance och göra anpassningar därtill.

Användning av sociala plugins


På vår webbplats används sociala knappar från sociala nätverk (Facebook, Google+, Twitter, YouTube, Xing, LinkedIn). Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen av en optimal marknadsföring av vårt erbjudande, vilka överväger när intressen behöver balanseras. För att öka skyddet av dina data när du besöker vår webbplats, är dessa knappar inte helt integrerade som plugins, utan bara genom att använda en intern HTML-länk på sidan. Denna integration säkerställer att när du besöker en sida på vår webbplats som innehåller sådana knappar, etableras ingen anslutning till servrarna hos leverantören av respektive sociala nätverk. Om du klickar på en av knapparna öppnas ett nytt fönster där innehållet hos respektive tjänsteleverantör är integrerat, med vilka du kan (t.ex. efter att du har skrivit in din inloggningsdata), t.ex. trycka på gilla- eller dela-knappen. För syftet med och omfattningen hos insamlingen av uppgifterna och deras vidare bearbetning och användning hos leverantörerna på deras sidor, samt ett kontaktalternativ och dina relaterade rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se leverantörens integritetsmeddelanden.

Facebook-Connect


Vi erbjuder dig möjligheten att anmäla dig till vår tjänst med Facebook-Connect. En ytterligare registrering är därmed inte möjlig. För att registrera kommer du att dirigeras vidare till Facebook-sidan, där du kan logga in med dina användningsuppgifter. Detta länkar din Facebook-profil med vår tjänst. Med denna länkning får vi automatiskt följande uppgifter från Facebook Inc. överförda till oss: namn, e-postadress, ålder, födelsedag, vänlista, URL till Facebook-profilen. Av dessa uppgifter använder vi enbart ditt namn och din e-postadress. Denna information krävs vid registrering för att kunna identifiera dig. För mer information om Facebook-Connect och integritetsinställningar, se integritetsmeddelandet och användarvillkoren för Facebook Inc.

Google reCAPTCHA


För att säkerställa tillräcklig datasäkerhet vid inlämning av formulär använder vi i vissa fall tjänsten reCAPTCHA från bolaget Google Inc. Detta används i första hand för att skilja huruvida inloggningen görs av en fysisk person eller missbrukas genom maskinell eller automatiserad bearbetning. Tjänsten inkluderar att skicka IP-adressen och alla andra uppgifter som krävs av Google för tjänsten reCAPTCHA till Google. För detta gäller de avvikande dataskyddsbestämmelserna från Google Inc.. Mer information om integritetspolicyn för Google Inc. finns under https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Vidarebefordran av uppgifter


Vi tillhandahåller uppgifter till tredje part endast i den omfattning som beskrivs i denna integritetspolicy. För effektivare förvaltning används uppgifter bolagsinternt eller av entreprenörer. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller anpassa denna integritetspolicy med framtida verkan. Den senaste versionen finns tillgänglig på webbplatsen.

Status: maj 2018